Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatnie na swoją skrzynkę e-mail najnowsze wiadomości na temat ofert mBanku -
zapisz się do Newslettera...

Zobacz również
Polecamy
mBIZNES plus
Fb g n m
 • 0 zł za przelewy do ZUS i do Urzędu Skarbowego
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie
 • 0 zł za wydanie karty do rachunku
 • 0 zł za elektroniczne wyciągi do rachunku
 • wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach MultiBanku

mBIZNES plus - korzystaj z wysokiego oprocentowania bieżących środków:

 • rachunek bieżący, lokacyjny otwierany i prowadzony bezpłatnie
 • wysokość oprocentowania rośnie wraz z wysokością salda na rachunku
 • brak wymaganego salda minimalnego i stałych wpłat na rachunek
 • dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez telefon, SMS, internet
 • bezpłatna rejestracja w serwisie mikroFirmy.pl
 • mBIZNES plus może otworzyć każdy rezydent prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonujący wolny zawód lub będący wspólnikiem spółki cywilnej, partnerskiej i jawnej
 • możliwość otwarcia trzech rachunków mBIZNES plus - dajemy Ci szansę na lepsze zarządzanie oszczędnościami Twojej firmy

Jak optymalnie połączyć mBIZNES konto i mBIZNES plus?

 • otworzyć rachunek mBIZNES konto i mBIZNES plus
 • zdefiniować mBIZNES konto jako rachunek docelowy przelewów z mBIZNES plus
 • wykorzystać kartę Visa Business Electron i Visa Business do realizacji zakupów
 • realizować płatności ZUS i US przez internet (bez prowizji z mBIZNES konta)
 • ustalić polecenie zapłaty dla wierzycieli, którzy korzystają z tej usługi
Do rachunku lokacyjnego mBIZNES plus mBank nie oferuje karty płatniczej. Karta Visa Business Electron i Visa Business dostępne są dla właścicieli i pełnomocników rachunku mBIZNES konto. Oba rachunki można posiadać równocześnie.

Kilka kroków dzieli Cię od posiadania mBIZNES plus w mBanku.

Rachunek mBIZNES plus może otworzyć każdy rezydent prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonujący wolny zawód lub będący wspólnikiem spółki cywilnej, partnerskiej i jawnej. By otworzyć rachunki dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, każdy ze wspólników musi posiadać, wynikające z umowy spółki i potwierdzone wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, nieograniczone prawo do reprezentacji spółki.

Wersja 1. Umowę dostarcza kurier

Złóż wniosek przez internet
Wypełnij wniosek przez internet

Wpisz swoje dane do formularza online i wybierz kartę płatniczą Visa lub MasterCard, których chcesz używać do obsługi mBIZNES konta.

Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia wniosku będzie wyświetlenie strony zawierającej Twoje imię i nazwisko, rodzaj zamówionego rachunku, datę złożenia wniosku i jego numer (ID wniosku).

Dostarczenie i podpisanie umowy
Dostarczenie i podpisanie umowy

Telefonicznie skontaktuje się z Tobą kurier i uzgodni termin wizyty. Na spotkanie przygotuj dokumenty wskazane dla poszczególnych typów działalności. Sprawdź jakie dokumenty będą potrzebne.

Kurier ma obowiązek pobrać kserokopie i zweryfikować oryginały podczas wizyty. Do czasu zweryfikowania przez mBank Umowy oraz wszystkich niezbędnych dokumentów nie będzie możliwe dokonywanie wpłat ani wypłat z rachunku mBIZNES plus.

Aktywuj
Aktywacja dostępu do mBIZNES plus przez internet

Wśród dokumentów, które otrzymasz znajdzie się pakiet aktywacyjny. Jeśli rachunek będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne - o ile nie są już Klientami mBanku.

Otwórz kopertę z pakietem aktywacyjnym, który dostarczył Ci kurier. Aktywuj konto zgodnie z załączoną instrukcją.

 • Ustal nowy identyfikator klienta i hasło. Zapamiętaj je - będą Ci potrzebne do ponownego zalogowania się do konta mBIZNES plus przez serwis transakcyjny mBanku.
 • Ustal nowy telekod i zapamiętaj go - będzie Ci potrzebny przy kontakcie z mBankiem przez mLinię.

Wersja 2. Umowa jest podpisywana w punkcie naziemnym

Złóż wniosek przez internet
Wypełnij wniosek przez internet

Wpisz swoje dane do formularza online i wybierz punkt naziemny jako preferowane miejsce podpisania umowy o prowadzenie rachunku mBIZNES plus.

Wybierz punkt naziemny jako preferowane miejsce podpisania umowy o prowadzenie rachunku mBIZNES konto.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Udaj się do najbliższego punktu naziemnego mBanku i podpisz umowę - dzięki temu od razu znasz numer swojego rachunku. Po podpisaniu umowy otrzymasz pakiet aktywacyjny.

Jeśli rachunek będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne - o ile nie są już Klientami mBanku.

Aktywuj
Aktywacja dostępu do mBIZNES plus przez internet

Otwórz kopertę z pakietem aktywacyjnym, który otrzymałeś w punkcie naziemnym mBanku. Aktywuj konto zgodnie z załączoną instrukcją.

 • Ustal nowy identyfikator klienta i hasło. Zapamiętaj je - będą Ci potrzebne do ponownego zalogowania się do konta mBIZNES plus przez serwis transakcyjny mBanku.
 • Ustal nowy telekod. Zapamiętaj go - będzie Ci potrzebny przy kontakcie z mBankiem przez mLinię.

Gratulacje, jesteś właścicielem mBIZNES plus!

Zaloguj się do swojego konta mBIZNES plus przez internet. Zaraz po aktywacji możesz wykonywać przelewy na mBIZNES plus.
Rodzaj czynności Internet, IVR1 Operator
mLinii
  
otwarcie i prowadzenie 0 zł
  
Przelewy
  
dokonanie pierwszego przelewu zdefiniowanego na rachunek mBIZNES w mBanku3 w danym miesiącu kalendarzowym  0 zł 2 zł 
dokonanie pierwszego przelewu zdefiniowanego na pozostałe rachunki w mBanku3 w danym miesiącu kalendarzowym 1 zł  2 zł 
dokonanie pierwszego przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku8 w danym miesiącu kalendarzowym 1 zł   2 zł
dokonanie awaryjnego przelewu zdefiniowanego na rachunek w mBanku3 w danym miesiącu kalendarzowym41 5 zł 10 zł
dokonanie awaryjnego przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku8 w danym miesiącu kalendarzowym41 5 zł 10 zł

ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego

  0 zł 2 zł 
  
Wyciągi
  
sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0 zł
sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej na życzenie Klienta  5 zł
sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc 2 zł 
wysłanie historii operacji na życzenie Klienta 5 zł 
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowychdo rachunku 15 zł 
  
Inne czynności
  
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku 5 zł 
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku 5 zł 
przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 50 zł 

1 IVR - serwis automatyczny mLinii

3 rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004

8 rachunek w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (rachunek poza mBankiem)

41 dokonanie awarynego przelewu zdefiniowanego na rachunek w mBanku lub innym banku możliwe jest za pośrednictwem internetu i mLinii. Zlecenie awaryjnego przelewu zdefiniowanego za pomocą kanału IVR nie jest możliwe. 

 

Złóż wniosek

 

mBIZNES plus w mBanku to nie wszystko, możesz również:

 • założyć rachunek mBIZNES konto, czyli rachunek bieżący dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, uprawiających wolny zawód oraz wspólników spółki cywilnej. Zobacz więcej.
 • założyć rachunek mBIZNES max, czyli wysokooprocentowane konto lokacyjne powiązane z rachunkiem mBIZNES konto. Umożliwia efektywne oszczędzanie oraz gwarantuje stały dostęp do pieniędzy bez utraty odsetek. Zobacz więcej.
 • złożyc wniosek o Kredyt hipoteczny dla firm przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolny zawód, rozliczających podatek dochodowy w formie uproszczonej (książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) lub pełnej księgowości. Zobacz więcej.