Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatnie na swoją skrzynkę e-mail najnowsze wiadomości na temat ofert mBanku -
zapisz się do Newslettera...

Zobacz również
Polecamy
mBIZNES konto
Fb g n m
 • 0 zł za przelewy do ZUS i do Urzędu Skarbowego
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie
 • 0 zł za wydanie karty do rachunku
 • 0 zł za elektroniczne wyciągi do rachunku
 • wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach MultiBanku

Bezpłatnie

 • otwarcie i prowadzenie konta firmowego
 • przelewy do ZUS i US przez internet
 • wpłaty gotówki we wpłatomatach mBanku
 • rejestracja w serwisie mikroFirmy.pl

Prosto i wygodnie

 • brak wymaganego salda minimalnego i wpłat stałych
 • dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez internet, telefon, SMS
 • limit kredytowy aż do 10 000 PLN bez zabezpieczeń dostępny po otwarciu rachunku
 • automatyczne regulowanie stałych płatności poprzez polecenie zapłaty i zlecenia stałe
 • przelew ekspresowy - Twoje pieniądze zostaną przekazane na rachunek odbiorcy w ciągu nawet kilku minut, omijając sesje księgowania pomiędzy bankami
 • wspólne zarządzanie rachunkami (do 5 współwłaścicieli)
 • obsługa koszyka płatności
 • import odbiorców, przelewów i zleceń stałych
Otwierając mBIZNES konto od razu otrzymujesz możliwość wnioskowania o limit kredytowy do
10 000 PLN, niezależnie od okresu prowadzenia działalności. Limit może zostać przyznany bez konieczności przesyłania żadnych dokumentów finansowych firmy, po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z otwarciem rachunku bieżącego mBIZNES konto.

Kilka kroków dzieli Cię od posiadania mBIZNES konta w mBanku.

Rachunek mBIZNES może otworzyć każdy rezydent prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonujący wolny zawód lub będący wspólnikiem spółki cywilnej, partnerskiej i jawnej. By otworzyć rachunki dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, każdy ze wspólników musi posiadać, wynikające z umowy spółki i potwierdzone wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, nieograniczone prawo do reprezentacji spółki.

Wersja 1. Umowę dostarcza kurier

Złóż wniosek przez internet
Wypełnij wniosek przez internet

Wpisz swoje dane do formularza online i wybierz kartę płatniczą Visa lub MasterCard, których chcesz używać do obsługi mBIZNES konta.

Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia wniosku będzie wyświetlenie strony zawierającej Twoje imię i nazwisko, rodzaj zamówionego rachunku, datę złożenia wniosku i jego numer (ID wniosku).

Dostarczenie i podpisanie umowy
Aktywacja dostępu do mBIZNES konta przez internet

Telefonicznie skontaktuje się z Tobą kurier i uzgodni termin wizyty. Na spotkanie przygotuj dokumenty wskazane dla poszczególnych typów działalności. Sprawdź jakie dokumenty będą potrzebne.

Kurier ma obowiązek pobrać kserokopie i zweryfikować oryginały podczas wizyty. Do czasu zweryfikowania przez mBank Umowy oraz wszystkich niezbędnych dokumentów nie będzie możliwe dokonywanie wpłat ani wypłat z rachunku mBIZNES.

Aktywuj
Aktywacja dostępu do mBIZNES konta przez internet

Wśród dokumentów, które otrzymasz znajdzie się pakiet aktywacyjny. Jeśli rachunek będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne - o ile nie są już Klientami mBanku.

Otwórz kopertę z pakietem aktywacyjnym, który dostarczył Ci kurier. Aktywuj konto zgodnie z załączoną instrukcją.

 • Ustal nowy identyfikator klienta i hasło. Zapamiętaj je - będą Ci potrzebne do ponownego zalogowania się do eKONTA przez serwis transakcyjny mBanku.
 • Ustal nowy telekod i zapamiętaj go - będzie Ci potrzebny przy kontakcie z mBankiem przez mLinię.

Wersja 2. Umowa jest podpisywana w punkcie naziemnym

Złóż wniosek przez internet
Wypełnij wniosek przez internet

Wpisz swoje dane do formularza online i wybierz kartę płatniczą Visa lub MasterCard, których chcesz uzywać do obsługi mBIZNES konta.

Wybierz punkt naziemny jako preferowane miejsce podpisania umowy o prowadzenie rachunku mBIZNES konto.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Udaj się do najbliższego punktu naziemnego mBanku i podpisz umowę - dzięki temu od razu znasz numer swojego rachunku. Po podpisaniu umowy otrzymasz pakiet aktywacyjny.

Jeśli rachunek będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne - o ile nie są już Klientami mBanku.

Aktywuj
Aktywacja dostępu do mBIZNES konta przez internet

Otwórz kopertę z pakietem aktywacyjnym, który otrzymałeś w punkcie naziemnym mBanku. Aktywuj konto zgodnie z załączoną instrukcją.

 • Ustal nowy identyfikator klienta i hasło. Zapamiętaj je - będą Ci potrzebne do ponownego zalogowania się do eKONTA przez serwis transakcyjny mBanku.
 • Ustal nowy telekod i zapamiętaj go - będzie Ci potrzebny przy kontakcie z mBankiem przez mLinię.

Gratulacje, jesteś właścicielem mBIZNES konta!

Czas dopasować konto w mBanku do swoich potrzeb:
 • Zaloguj się do swojego mBIZNES konta przez internet. Zaraz po aktywacji możesz wykonywać wpłaty i przelewy na mBIZNES konto.
 • Karta do mBIZNES konta zostanie dostarczona pocztą kilka dni po wizycie kuriera lub po podpisaniu umowy w punkcie naziemnym.

mBIZNES konto
 Rodzaj czynności internet, IVR, mSIM Operator
mLinii
Otwarcie i prowadzenie0 zł
Przelewy
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku0 zł2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na pozostałe RACHUNKI w mBanku1 zł2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na RACHUNEK w innym banku*1 zł2 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku0 zł4 zł
Dokonanie przelewu na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł4 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bankowy w innym banku*1 zł4 zł
Ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego0 zł2 zł
Dokonanie przelewu do ZUS0 zł4 zł
Dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego0 zł4 zł
Dokonanie przelewu do innego organu podatkowego1 zł4 zł
Utworzenie polecenia zapłaty0 zł
Aktualizacja polecenia zapłaty0 zł
Przelew w ramach polecenia zapłaty0 zł
Odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty0 zł
Miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty1 zł
Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty0,50 zł0,50 zł
Opłata za rejestrację usługi mTRANSFER5 złn/d
Opłata za modyfikację usługi mTRANSFER5 złn/d
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTRANSFER5 zł
Opłata za przelew przychodzący mTRANSFER2% wartości przelewu min. 0,01 zł
Dokonanie przelewu zagranicznego

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Przyjęcie przelewu z zagranicy0 zł
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego

0,50% kwoty przelewu,

min 10 zł, max 50 zł

Zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

Równowartość kosztów naliczonych

przez Bank zagraniczny

Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne
w obrocie SWIFT-owym stosowane
wobec zleceniodawców krajowych**
5 zł
Wyciągi
Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta5 zł
Sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc2 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia dokonania przelewu na RACHUNEK ZUS5 zł
Wysłanie historii operacji na życzenie Klienta5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do RACHUNKU15 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z realizacji polecenia zapłaty5 zł
Zlecenia stałe
Zdefiniowanie zlecenia stałego0 zł4 zł
Aktualizacja zlecenia stałego0 zł2 zł
Odwołanie zlecenia stałego0 zł2 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK bieżący w mBanku0 zł
Realizacja zlecenia stałego na pozostałe RACHUNKI w mBanku1 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK w innym banku*1 zł
Inne czynności
Opłata za monit telefoniczny5 zł
Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na RACHUNKU15 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda debetowego na RACHUNKU20 zł
Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi50 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na RACHUNKU5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania/ spłaty mBIZNES debetu15
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania RACHUNKU5 zł
*RACHUNEK w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (RACHUNEK poza mBankiem).
** Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz BRE Banku SA)

Złóż wniosek

mBIZNES konto w mBanku to nie wszystko, możesz również:

 • założyć rachunek mBIZNES max, czyli wysokooprocentowane konto lokacyjne powiązane z rachunkiem mBIZNES konto. Umożliwia efektywne oszczędzanie oraz gwarantuje stały dostęp do pieniędzy bez utraty odsetek. Zobacz więcej.
 • założyć rachunek mBIZNES Plus, czyli wygodne i i zyskowne oszczędzanie bez minimalnych wpłat i utraty odsetek. Oprocentowanie bez podatku Belki. Zobacz więcej.
 • złożyc wniosek o Kredyt hipoteczny dla firm przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolny zawód, rozliczających podatek dochodowy w formie uproszczonej (książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) lub pełnej księgowości. Zobacz więcej.