Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatnie na swoją skrzynkę e-mail najnowsze wiadomości na temat ofert mBanku -
zapisz się do Newslettera...

Zobacz również
Polecamy
eMAX walutowy
Fb g n m
 • konto oszczędnościowe z bezpieczną obsługą przez internet i telefon
 • ze środków zgromadzonych na rachunku eMAX korzystasz wtedy, kiedy potrzebujesz
 • wypłata pieniędzy z rachunku oszczędnościowego eMAX nie wiąże się z utratą odsetek, jakie wcześniej zostały naliczone
 • brak wymogu stałych wpłat lub deklarowania minimalnej sumy wpłaty na konto

Konto oszczędnościowe eMAX – wygodna alternatywa dla lokaty

 • wypłacanie środków z rachunku eMAX możliwe przy pomocy karty Visa Electron lub przelewu do jednego, wcześniej zdefiniowanego odbiorcy
 • pieniądze oszczędzasz na rachunku eMAX przez dowolny okres
 • wypłata pieniędzy z rachunku eMAX nie zmienia zasad oprocentowania
 • miesięczna kapitalizacja odsetek
 • wysokość zysków od Twoich oszczędności jest niezależna od zainwestowanej kwoty

Zarządzanie rachunkiem eMAX jest proste

 • każdy Klient może posiadać 4 konta eMAX na raz – pozwala to rozdzielić oszczędności na różne cele
 • z rachunku oszczędnościowego eMAX można wykonywać przelewy do jednego wcześniej zdefiniowanego odbiorcy – Klienci mBanku najczęściej wybierają jako konto docelowe swoje eKONTO
 • eMAX może być rachunkiem indywidualnym lub wspólnym - współwłaścicielami rachunków w mBanku mogą być dwie pełnoletnie osoby, niezależnie od stopnia pokrewieństwa
 • do każdego konta oszczędnościowego eMAX można wyznaczyć innego pełnomocnika, z odmiennym zakresem uprawnień
Złóż wniosek przez internet
Złóż wniosek przez internet

Zajmie Ci to tylko kilka minut. Wprowadź swoje dane kontaktowe, zwróć szczególną uwagę na ich poprawność.

Umowe dostarczy ci kurier
Podpisz umowę wygodnie w domu

Kurier dostarcza umowę oraz pakiet aktywacyjny do domu, następnie podpisaną przez Ciebie umowę odbiera i dostarcza do mBanku. O pełnej aktywacji rachunku powiadomimy Cię e-mailem i smsem w ciągu 3 dni roboczych. Od tego momentu będziesz mógł w pełni korzystać ze swojego rachunku.

Kurier zostawi Tobie jeden egzemplarz umowy oraz pakiet aktywacyjny.

Aktywuj
Aktywuj samodzielnie dostęp do mBanku

Dzięki pakietowi aktywacyjnemu, który otrzymałeś wraz z umową możesz aktywować dostęp do swojego konta. Postępuj zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

 • ustal nowy identyfikator Klienta i hasło. Zapamiętaj je - będą Ci potrzebne do ponownego zalogowania się do eMAX konta przez serwis transakcyjny mBanku.
 • ustal nowy telekod. Zapamiętaj go - będzie Ci potrzebny przy kontakcie z mBankiem przez mLinię.
Otwórz eKonto
Dopasuj rachunek do swoich potrzeb

Już podczas pierwszego logowania możesz zdefiniować lub przenieść z innego banku przelewy i zlecenia stałe.

Przesyłką pocztową otrzymasz kartę do rachunku. Aktywuj ją w serwisie transakcyjnym, samodzielnie ustal PIN i korzystaj ze swoich środków na koncie.

Jeśli jesteś już Klientem mBanku i posiadasz eKONTO, zadzwoń na mLinię (801 300 800 / 42 6300 800). Wniosek o konto możesz również złożyć w serwisie transakcyjnym.

eMAX w walucie obcej38
Rodzaj czynności   Internet, IVR1   Operator
mLinii
   
Otwarcie i prowadzenie
  0 zł
   
Przelewy
   
dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w mBanku3   0 zł
  2 zł
dodanie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego   0 zł   2 zł
dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT   0,25% kwoty przelewu
min 20 zł, max 200 zł
 dokonanie przelewu SEPA35   5 zł
dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych   0,25% kwoty przelewu
min 20 zł, max 200 zł
złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny   0 zł
przyjęcie przelewu walutowego   0 zł
zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego   0,50% kwoty przelewu
min 10 zł, max 50 zł
zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych   Równowartość kosztów naliczonych
przez bank zagraniczny
zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych14   5 zł
   
Wyciągi
   
sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie elektronicznej   0 zł
sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta   5 zł
sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc   2 zł
wysłanie historii operacji na życzenie Klienta   5 zł
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku   15 zł
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia przelewu   15 zł
sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta piemnego potwierdzenia przelewu   0 zł
   
Inne czynności
   
przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi   50 zł
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku   5 zł
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku   5 zł
przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci   15 zł
zmiana dyspozycji na wypadek śmierci   15 zł
odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci   15 zł
wpłata gotówkowa w placówce MultiBanku   9 zł
wypłata awizowana gotówkowa w placówce MultiBanku   9 zł
niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu   0,2% od kwoty niezrealizowanej transakcji (nie mniej niż 10 PLN)
   

1 IVR - Serwis automatyczny mLinii

3 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004

14 Opłata pobrana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnatrz BRE banku SA)

35 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR

38 Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez BRE Bank SA w dniu pobierania opłaty

 

Oprocentowanie obowiązuje od:  06.09.2011

 

RACHUNKI indywidualne   Oprocentowanie
nominalne
  RRSO1
 
eKONTO   0,00%   0,00% 
izzyKONTO   0,70%   0,70% 
eMAX   1,00%   1,00% 

eMAX plus do 49 999 PLN

  3,50%   3,56% 

eMAX plus od 50 000 PLN

  4,00%   4,07% 
eMAX w walucie CHF   0,15%   0,15% 
eMAX w walucie EUR   1,60%
  1,61%
eMAX w walucie USD   0,45%
  0,45%

eMAX w walucie GBP

  1,35%
  1,36% 
Niedopuszczalne saldo debetowe   21%
 
1 RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Wpłata i wypłata środków


Środki możesz wpłacać i wypłacać w następujący sposób:
 • Zasilenia rachunku możesz dokonać poprzez przelew z banku zagranicznego lub przelew walutowy z innego banku krajowego,
 • jeśli masz w nim środki zdeponowane w walucie obcej. Przelewy przychodzące są bezpłatne, a jeśli będzie on w walucie identycznej jak waluta rachunku docelowego, transakcja odbędzie się bez przewalutowania.
 • Jeśli masz środki w złotówkach, a spodziewasz się wzrostu kursu waluty, możesz z eKONTA przelać środki na rachunek walutowy. Zostaną one automatycznie przewalutowane po kursie sprzedaży BRE Banku. Połączysz w ten sposób zyski z oprocentowania i wzrostu kursu waluty.
 • Wypłaty środków możesz dokonać poprzez przelew do banku zagranicznego lub przelew walutowy do banku krajowego.
 • Możesz również przelać środki na eKONTO i wypłacić w złotówkach w dowolnym bankomacie.
 • Wartość środków zostanie przeliczona po kursie kupna BRE Banku SA.
 • Minimalna wartość przelewu na eMAX walutowy wynosi 1 PLN.